Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczenia w odwiedzinach w oddziałach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim