Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

 

Podstawowe informacje o Funduszu dla pacjentów

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od dnia 6 września 2023 roku.

Wnioski

Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało miejsce wcześniej niż 6 września 2023 roku, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie, ale nie później niż rok od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta, i nie później niż 3 lata od samego zdarzenia. Wniosek podlega opłacie w wysokości 300 złotych, która nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 złotych. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie szczegółowych wytycznych określanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przyjęcie odszkodowania z Funduszu oznacza też zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych od szpitala.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć:

  • pisemnie, przesyłając go adres Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa) lub składając osobiście;
  • elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki ePUAP Rzecznika: /RzPP/skrytka) lub na adres Rzecznika Praw Pacjenta do doręczeń elektronicznych.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie Rzecznika Praw Pacjenta w zakładce „Co robimy” -> „Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

Plakat_a4