Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych w Rydułtowach oraz Wodzisławiu Śląskim