Najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej lub gospodarczej nr spr 1/ZP-U/2019