Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Oferta pracy dla kandydata na stanowisko sprzedawcy/konsultanta sklepu ortopedycznego

Oferta pracy dla kandydata na stanowisko sprzedawcy/konsultanta sklepu ortopedycznego

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim poszukuje kandydata na stanowisko sprzedawcy/konsultanta sklepu ortopedycznego usytuowanego na terenie Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia w wybranej przez kandydata formie (umowa cywilnoprawna bądź umowa o pracę). Poszukujemy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Zarządzeniem Prezesa NFZ:

  • osoby z wykształceniem co najmniej średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r. w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. z 2009r. nr 21, poz. 118) oraz z co najmniej dwuletnim stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub
  • osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub
  • technika ortopedy lub
  • fizjoterapeuty lub
  • technika farmaceutycznego lub
  • magistra farmacji lub
  • pielęgniarki lub
  • lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)
  • z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w terminie 7 dni na adres e-mail kancelaria@zoz.wodzislaw.pl aplikacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.