Ogłoszenie o konkursie na stanowisko z-cy Dyrektora ds. lecznictwa