Ogłoszenie o naborze na stanowisko z-cy Dyrektora ds Lecznictwa