Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa