Podaruj 1% podatku dla PPZOZ

Z uwagi na trwający okres rozliczeniowy PIT zachęcamy do przekazania swojego 1% podatku dla Szpitala w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim. Środki pozyskane w ramach odpisu 1% od podatku PIT gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”, z którym PPZOZ zawarł porozumienie o współpracy, i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego.

 

Szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach można wesprzeć poprzez przekazanie swojego 1% dla Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” z Wodzisławia Śląskim, które od lat ze szpitalami współpracuje i je wspiera, m.in. przez doposażenia szpitalnych oddziałów w kilkadziesiąt nowoczesnych łóżek szpitalnych, materaców  i inny sprzęt.

Przekazując swój 1% podatku na PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim w zeznaniach podatkowych za 2020 rok należy wypełnić następujące pola:

  • rubryka „Numer KRS” – 0000393290
  • rubryka „Cel szczegółowy 1%” – Szpital w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Co ważne, także emeryci i renciści, których rozlicza z Urzędem Skarbowym ZUS mogą w prosty sposób zdecydować o przeznaczeniu 1% ich podatku. Wystarczą, że złożą do urzędu skarbowego oświadczenie PIT-OP. Druk i inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op

Kategorie