Dostawy sprzętu jednorazowego, materiałów ortopedycznych, preparatów do mycia basenów

Numer przetargu: 18/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019
Termin składania ofert: 24 maja, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 24 maja, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1a674a7-c1d5-455d-abf4-55ebe7392e07

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 16.05.2018

Ogłoszenie o postępowaniu na Dostawy sprzętu jednorazowego, materiałów ortopedycznych, preparatów do mycia basenów

SIWZ i załączniki 18-zp-18

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 558718

Odpowiedzi 18-zp-18

Odpowiedzi 18-zp-18 cz2

Bilans RZIS 2016

Odpowiedzi 18-zp-18 cz. 3

Informacja z otwarcia ofert 18-zp-18

Wyniki 18/Zp/18 Część 13 09.08.18

 

 

15 czerwca, 2018

Wodzisław Śląski 15.06.18

Wyniki postępowania 18-zp-18

Załączniki:

Kategorie