Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr spr 17/Zp/18

Numer przetargu: 17/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.06.2018 - 31.05.2020
Termin składania ofert: 16 maja, 2018, godzina: 14:00
Termin otwarcia ofert: 16 maja, 2018, godzina: 14:15
Kryteria oceny:

Cena- 90%
Warunki fakultatywne- 10%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49b1fb5c-b5ea-48a0-84b2-f81cfc79472c

Opis przetargu:

SIWZ Szpital Wodzisław komunikacja I

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty SZW komunikacja

Załącznik nr 3 do SWIZ – Oświadczenie 25a SZP W komunikacja

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ SZ W grupa kapitałowa

Odpowiedź na pytania

17 maja, 2018

wynik

Załączniki:

http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/05/wynik.pdf
Kategorie
Przetłumacz »