Przetargi

Dyrekcja PPZOZ Wodzisław Śląski informuje, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania przetargowe zamieszczane są na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

Next22

Doposażenie centralnej sterylizatorni

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Termin składania ofert: 8 stycznia, 2021

Wodzisław Śląski 31.12.2020 Ogłoszenie o postępowaniu pn. Doposażenie centralnej sterylizatorni SIWZ-41-zp-20 Ogłoszenie o zamówieniu 776772 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540563685 …


Sukcesywna dostawa testów molekularnych do aparatu GeneXpert

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Termin składania ofert: 18 stycznia, 2021

Unieważnienie postępowania 25.01.2021 r. Odpowiedź 20.01.2021 r. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 22.01.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 22.01.2021 …


Dostawa leków i środków do dezynfekcji

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Termin składania ofert: 19 stycznia, 2021

Powiadomienie o wynikach 08.02.2021 r. Zbiorcze zestawienie ofert 38-ZP-2020  19.01.2021 r. Odpowiedzi 14.01.2021 r. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY …


Zakup urządzeń medycznych

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Termin składania ofert: 12 stycznia, 2021

SIWZ-40-zp-20 Zadanie-nr-1-Pakiet-Stół-operacyjny-z-ramieniem-C Zadanie nr2-Retraktor odpowiedź 40-zp-20 protokol otwarcie ofert 40-2020


Dostawa materiałów malarskich,ogólnobudowlanych i elektrycznych

Opublikowano: 29 grudnia 2020
Termin składania ofert: 12 stycznia, 2021

SIWZ-37-zp-20-mat-Sprzedaż i dostawa materiałów malarskich, ogólnobudowlanych i elektrycznych 1.-Załącznik-nr-1-Wzór-Formularza-Oferty-37-zp-20 3.-Załącznik-nr-3-oswiadczenie-37-zp-20 4.-Załącznik-nr-4-Wzór-oświadczenia-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej-37-zp-20 5.-Załącznik-nr-5-wzór-umowy pakiet nr 1 materiały malarskie 2020 pakiet nr …


Dostawa implantów ortopedycznych

Opublikowano: 23 grudnia 2020
Termin składania ofert: 25 stycznia, 2021

Nr sprawy: 35/ZP/2020 – przetarg nieograniczony powyżej 214 000,00 euro Informujemy, iż od dnia 18 października 2018 r. postępowania o zamówienie …


Zakup sprzętu medycznego oraz narzędzi uzupełniających dla Bloku Operacyjnego

Opublikowano: 17 grudnia 2020
Termin składania ofert: 29 grudnia, 2020

SIWZ-34-zp-20 Zadanie nr 1 -Platforma kamery+głowica Zadanie nr 2-Pakiet -Stół operacyjny z ramieniem C Zadanie nr 3-Retraktor Zadanie nr 4-Zestaw …


Usługa objęcia opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA i AMMS w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Opublikowano: 15 grudnia 2020
Termin składania ofert: 23 grudnia, 2020

siwz 33-zp-20 Informacja z otwarcia ofert 33-zp-20


Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Opublikowano: 11 grudnia 2020
Termin składania ofert: 23 grudnia, 2020

Powiadomienie o wynikach 10.02.2021 r. Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert Termin związany z ofertą 18.01.2021 r. zbiorcze zestawienie ofert 23.12.2020 …


Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Opublikowano: 9 grudnia 2020
Termin składania ofert: 17 grudnia, 2020

Powiadomienie o wynikach 07.01.2021 r. Zbiorcze zestawienie ofert 17.12.2020 r Odpowiedzi 15.12.2020r SIWZ konserwacja 2020 Część II wzór umowy Załączniki …


 

Przetłumacz »