Rozeznanie cenowe w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń pn. „Koncepcja programowo-użytkowa przebudowy pomieszczeń izby przyjęć, nocnej i świątecznej POZ oraz szatni dla personelu szpitala w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja PPZOZ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia polegającego na opracowaniu koncepcji przebudowy pomieszczeń pn. „Koncepcja programowo-użytkowa przebudowy pomieszczeń izby przyjęć, nocnej i świątecznej POZ oraz szatni dla personelu szpitala w Wodzisławiu Śląskim”.

Szczegółowy opis zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia

Szczegółowy opis wymagań

 

Kategorie