Unieważnienie postępowania – najem pomieszczeń będących w użytkowaniu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub medycznej nr spr 1/ZP-U/2018