Wesprzyj Szpital 1% podatku!

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zachęca do wsparcia działalności Szpitala poprzez przekazanie 1% odpisu od podatku PIT.

Odpisu można dokonać na numer KRS 0000093395, dopisując cel szczegółowy Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach.

Środki pozyskane w ramach odpisu 1% od podatku PIT gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, z którym PPZOZ zawarł porozumienie o współpracy.

Dyrekcja Szpitala dziękuje za udzielone wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

 

Kategorie
Przetłumacz »