Wyniki konkursu na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl.