Życzenia z okazji Dnia Krwiodawcy


W imieniu Dyrekcji i Pracowników
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z okazji obchodzonego 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy

wszystkim krwiodawcom składamy życzenia szczęścia oraz potrzebnego do dalszej ofiarności zdrowia.

Bohaterom, dzięki którym codziennie ratowane jest ludzkie życie składamy wyrazy szacunku i wdzięczności oraz dziękujemy za bezcenny dar, który dają od siebie, a którego nie można wyprodukować w laboratorium.

Dyrektor

Krzysztof Kowalik

Kategorie
Przetłumacz »