Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Ogłoszenia

Kategoria: Ogłoszenia

Zmiana w warunkach szczegółowych konkursu oferty na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

Zmiana w warunkach szczegółowych konkursu oferty na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl.

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć- części ginekologiczno-położniczej wchodzące w skład Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.