Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Ogłoszenia

Kategoria: Ogłoszenia

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl.

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć- części ginekologiczno-położniczej wchodzące w skład Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć – części ginekologiczno-położniczej wchodzącej w skład Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.