Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Ogłoszenia

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć oraz udzielaniem konsultacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w innych komórkach organizacyjnych wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy