Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Ogłoszenia

Kategoria: Ogłoszenia

Konkurs ofert na Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych  w charakterze lekarza w  zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl. wraz z  zabezpieczeniem Izby Przyjęć – części ginekologiczno-położniczej wchodzącej w skład Izby Przyjęć  w Wodzisławiu Śl.  wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy