Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski

Numery ogólne

Centrala 324591800
Kancelaria ogólna 324591848
Fax 324591777
Izba Przyjęć 324591816
Dyrektor Naczelny, Sekretariat 324591825
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa 324591825
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 324591825
Główna Księgowa 324591812
Naczelna Pielęgniarka 324591811
Zamówienia Publiczne 324591838, 324591837
Dział Zaopatrzenia 324591831
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością 324591820
Sekcja finansowo – księgowa 324591824
Sekcja inwentaryzacji 324591836
Sekcja kosztów 324591803
Kasa 324591818
Dział Kadr 324591810, 324591840
Dział Płac 324591845, 324591815
Dział Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ 324591829
Radca Prawny 324591826
Sekcja statystyki medycznej 324591807
Apteka Zakładowa 324591876
Dział Techniczny 324591700
Sekcja warsztatowa 324591710
Magazyn Gospodarczy 324591844
Pracownik socjalny 324591849
Informatyk 324591715
Dział Epidemiologii 324591821
Sekcja Żywienia 324591832
Dział Organizacyjno-Prawny 324591826
Inspektor BHP 324591828
Sterylizacja 324591877
Biblioteka 324591847
Sekcja Czystości 324591834
Inspektor ds. obronnych i rezerw 324591875
Centralne Archiwum Medyczne 324591799
Inspektor Danych Osobowych 606942305
Kontrola wewnętrzna 324591711