Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Ogłoszenia

Kategoria: Ogłoszenia

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć – części ginekologiczno-położniczej wchodzącej w skład Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.