Opieka duszpasterska

DUSZPASTERSKA  POSŁUGA CHORYM

W POWIATOWYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Msze św. w Kaplicy szpitalnej Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Wodzisławiu Śląskim:
– od Wtorku do Soboty o godz.16.30,
– Niedziela i Święta Nakazane – godz. 7.00 i 9.30
Kaplica tymczasowa znajduje się na parterze przy głównym wejściu do Szpitala, po prawej stronie.

W każdy Wtorek po Mszy Św. odprawiane jest nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

Rozdzielanie Komunii Św. pacjentom:
– codziennie od godz. 6.00 w salach szpitalnych (od 4 piętra w Budynku Głównym Szpitala do parteru)

Sakrament Pokuty i Pojednania (Spowiedź):
– podczas  porannego obchodu sal pacjentów i rozdzielania Komunii Św.,
– 30 minut przed wieczorną Mszą Św. w Kaplicy.

Sakrament Namaszczenia Chorych:
– Sakrament udzielany jest na prośbę pacjenta lub jego rodziny

Kontakt telefoniczny z kapelanem szpitalnym (ks. Tadeusz Buczyński) – 512 452 122
lub na Parafię św. Herberta 32-456-62-10

Msze św. w Kaplicy Szpitalnej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rydułtowach:
– Niedziela i Święta Nakazane – godz. 7.00
Kaplica znajduje się na 3 piętrze w Budynku Głównym Szpitala w Rydułtowach.

Rozdzielanie Komunii Św. pacjentom:
– codziennie rano w salach szpitalnych

Sakrament Pokuty i Pojednania (Spowiedź):
– podczas  porannego obchodu sal pacjentów i rozdzielania Komunii Św.,
– w innej porze dnia po indywidualnym kontakcie.

Sakrament Namaszczenia Chorych:
– sakrament udzielany jest na salach szpitalnych o każdej porze na prośbę pacjenta lub rodziny.

Kontakt telefoniczny z kapelanem szpitalnym (ks. Michał Kuś) tel. Parafia św. Jerzego w Rydułtowach – 32 45-78-561
Kapelan jest dostępny na każde wezwanie pacjenta lub jego rodziny.

 

EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO SZPITALNE

Komunia Święta jest udzielana w salach szpitalnych na prośbę chorego.

Kontakt: Ks. Proboszcz Daniel Ferek

504 260 790 lub do Parafii Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim 32 455-45-04