Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konsultacja anestezjologiczna

Konsultacja anestezjologiczna

Informacja dla pacjentów dot. konsultacji anestezjologicznej w Poradni Anestezjologicznej w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

  1. Pacjenci, którzy mają wyznaczony termin planowanego zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej/ Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej /Oddziale Ginekologiczno – Położniczym proszeni są o  dokonanie rejestracji w Poradni Anestezjologicznej w Wodzisławiu Śląskim celem otrzymania kwalifikacji do wykonania znieczulenia w trakcie zabiegu operacyjnego.
  2. Rejestracji można dokonać osobiście w Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 4591 747.
  3. Rejestracji należy dokonać po ustaleniu daty planowanego przyjęcia do oddziału zabiegowego.
  4. Wizyta w poradni musi odbyć w okresie 8 – 14 dni przed planowym przyjęciem do szpitala.
  5. Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

a) kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu),
b) konsultację lekarza specjalisty stwierdzającą brak przeciwskazań do planowego zabiegu operacyjnego (dotyczy pacjentów, będących pod opieką poradni specjalistycznej)
c) konsultację stomatologiczną,
d) listę przyjmowanych leków,
e) wyniki obowiązkowego kompletu badań laboratoryjnych: morfologia 8 parametrowa, elektrolity (Na, K), kreatynina, glukoza,czas kaolinowo-kefalinowy APTT, czas protrombinowy PT-INR. W przypadku zabiegu endoprotezoplastyki dodatkowo CRP, badanie moczu.
f) uzupełniony kwestionariusz przedoperacyjny. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej www.zoz.wodzislaw.pl, , pobrać w sekretariacie oddziału zabiegowego lub Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Uwaga: pacjenci nie posiadający aktualnego kompletu wyników wymaganych badań laboratoryjnych nie będą przyjmowani w Poradni Anestezjologicznej.

W przypadku wątpliwości w zakresie możliwości wykonania badań laboratoryjnych prosimy o kontakt z sekretariatami oddziałów szpitalnych.

  1. Poradnia Anestezjologiczna mieści w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 (I piętro, pokój 120) i jest czynna w godzinach:
  • WTOREK: 09:00 – 14:00
  • CZWARTEK: 09:00 – 14:00

Ankieta anestezjologiczna dla pacjenta