Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konsultacja anestezjologiczna

Konsultacja anestezjologiczna

Informacja dla pacjentów dot. konsultacji anestezjologicznej w Poradni Anestezjologicznej w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

 1. Pacjenci, którzy mają wyznaczony termin planowanego zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej/ Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej /Oddziale Ginekologiczno – Położniczym proszeni są o  dokonanie rejestracji w Poradni Anestezjologicznej w Wodzisławiu Śląskim celem otrzymania kwalifikacji  do wykonania znieczulenia w trakcie zabiegu operacyjnego. Rejestracji należy dokonać na miesiąc przed datą planowanego zabiegu. Jeżeli termin zabiegu jest ustalony w okresie krótszym niż miesiąc – należy od razu zarejestrować się do Poradni Anestezjologicznej.
 2. Rejestracji można dokonać osobiście w Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 4591 747.
 1. Wizyta w poradni musi odbyć w okresie 8 – 14 dni przed planowym przyjęciem do szpitala.
 1. Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:
 2. a) kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu),
  b) konsultację lekarza specjalisty stwierdzającą brak przeciwskazań do planowego zabiegu operacyjnego (dotyczy pacjentów, będących pod opieką poradni specjalistycznej),
  c) konsultację stomatologiczną,
  d) listę przyjmowanych leków,
  e) wyniki obowiązkowego kompletu badań laboratoryjnych, które należy wykonać 3 dni przed wizytą w poradni : morfologia 8 parametrowa, elektrolity (Na, K), kreatynina, glukoza,czas kaolinowo-kefalinowy APTT, czas protrombinowy PT-INR, anty HBS, przeciwciała anty HCV. W przypadku zabiegu endoprotezoplastyki dodatkowo CRP, białko całkowite, badanie moczu.
  f) uzupełniony kwestionariusz przedoperacyjny. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej www.zoz.wodzislaw.pl, , pobrać w sekretariacie oddziału zabiegowego lub Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Uwagi:

-Pacjenci nie posiadający aktualnego kompletu wyników wymaganych badań laboratoryjnych nie będą przyjmowani w Poradni Anestezjologicznej.

 W przypadku wątpliwości w zakresie możliwości wykonania badań laboratoryjnych prosimy     o kontakt z sekretariatami oddziałów szpitalnych.

 1. Poradnia Anestezjologiczna mieści w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 (I piętro, pokój 120) i jest czynna                         w godzinach:
 • WTOREK: 09:00 – 14:00
 • CZWARTEK: 09:00 – 14:00

Ankieta anestezjologiczna dla pacjenta