Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej mieści się w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śl. na III piętrze.

Laboratorium pracuje w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 z zapewnieniem ciągłości pracy w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta.

Materiały do badań przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30. Odbiór wyników od 11:00 do 17:00 – bezpośrednio w Pracowni Mikrobiologicznej – budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych, III piętro.

TELEFON KONTAKTOWY: 32 45 91 792

Personel laboratorium

 • 2 diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją z mikrobiologii medycznej
  2 techników analityki medycznej
  1 laborant diagnostyki laboratoryjnej

Wyposażenie

 • Mikroskopy: Olympus CX 31, Studar Lab, PZO Warszawa
 • Komputery
 • Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów VITEK 2 Compact firmy bioMerieux
 • Aparat do hodowli płynów ustrojowych BacT/ALERT 3D firmy bioMerieux
 • Aparat DX firmy Cepheiddo diagnostyki molekularnej GeneXpert
 • Turbidymetr/densytometr
 • Komora laminarna
 • Chłodziarki i zamrażarka
 • Cieplarki laboratoryjne
 • Wirówka laboratoryjna MPW 350
 • Palniki gazowe
 • Lampa przepływowa UV
 • Pipety automatyczne
 • Anaerostaty

Zakres badań

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej wykonuje szeroki zakres badań:

 1. Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów z z górnych dróg oddechowych tj.:
  ◦ wymazy z gardła,
  ◦ wymazy z nosogardzieli
  ◦ wymazy z migdałków, łuków podniebiennych,
  ◦ wymazy z jamy ustnej,
  ◦ wymazy z nosa, zatok,
 2. Diagnostyka materiałów z dolnych dróg oddechowych, tj.:
  ◦ posiew plwociny,
  ◦ posiew aspiratów tchawiczych
  ◦ posiew popłuczyn oskrzelowo- pęcherzykowych,
 3. Diagnostyka mikrobiologiczna wymazów z ucha
 4. Diagnostyka mikrobiologiczna wymazów z oka,
 5. Diagnostyka mikrobiologiczna płynów ustrojowych, tj.:
  ◦ posiew krwi,
  ◦ posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
  ◦ posiew płynu stawowego,
  ◦ posiew płynu z jamy opłucnowej i otrzewnej,
 6. Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów z dróg moczowo-płciowych, tj. mocz, pochwa, szyjka macicy, cewka moczowa, nasienie,
 7. Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów ropnych, tj.:
  ◦ wymaz z rany,
  ◦ wymaz z owrzodzenia,
  ◦ wymaz z odleżyny,
  ◦ wymaz ze zmian skórnych, czyraków
 8. Diagnostyka mikrobiologiczna schorzeń jelitowych:
  ◦ posiew kału w kierunku bakterii patogennych, tj. : Salmonella., Shigella, Yersinia, EPEC, EHEC, pozostałe Enterobacteriacae
  ◦ badania parazytologiczne kału, tj. wykrywanie jaj, cyst pasożytów
  ◦ badanie wirusologiczne kału: wykrywanie rotawirusów, adenowirusów i norowirusów
  ◦ badanie mykologiczne kału: wykrywanie grzybów drożdżopodobnych
 9. Diagnostyka molekularna (metoda RT_PCR) wirusów: SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV
 10.  Kontrola biologiczna procesów sterylizacji
 11. Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza, środowiska i przedmiotów w placówkach służby zdrowia

Diagnostyka mikrobiologiczna

Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów biologicznych obejmuje:

 1. Posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych:
  ◦ pałeczek Gram (-) z rzędu Enterobacterales do gatunku
  ◦ pałeczek Gram (-) niefermentujących do gatunku
  ◦ różnicowanie i identyfikacja gronkowców
  ◦ identyfikacja paciorkowców, pneumokoków, enterokoków
  ◦ identyfikacja pałeczek z rodzaju Haemophilus spp.
  ◦ identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i dwoinek rzeżączki
 2. Hodowla i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów
 3. Hodowla w kierunku beztlenowców, określenie ich obecności w materiale i hodowli, identyfikacja do gatunku
 4. Hodowla drobnoustrojów w płynach ustrojowych przy wykorzystaniu analizatora BacT/Alert 3D firmy bioMerieux.
 5. Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów, metoda dyfuzyjno- krążkowa, metoda automatyczna przy użyciu analizatora ,mikrobiologicznego VITEK 2 Compact firmy bioMerieux, określanie minimalnych stężeń hamujących MIC za pomocą pasków z gradientem stężenia antybiotyku, wykrywanie mechanizmów oporności jak:
  ◦ obecność ESBL u pał. Gram (-),
  ◦ obecność MBL u pał. Gram (-),
  ◦ obecność KPC u pał. Gram (-),
  ◦ obecność OXA-48 u pał. Gram (-)
  ◦ MRSA, MRCNS, VISA, VRSA i MLSb u gronkowców
  ◦ oporność enterokoków na wysokie stężenia aminoglikozydów i glikopeptydy – HLAR, VRE
 6. Odczyny serologiczne, lateksowe, szkiełkowe, EIA
 7. Szybka diagnostyka molekularna metodą RT-PCR
 8. Mikrobiologia środowiska szpitalnego:
  ◦ biologiczna kontrola procesów sterylizacji
  ◦ kontrola powietrza sal operacyjnych
  ◦ badanie stanu higieny środowiska szpitalnego
  ◦ kontrola jałowości materiałów, płynów

Pracownia Mikrobiologiczna uczestniczy w Ogólnopolskim  Sprawdzianie Wiarygodności Badań  w Mikrobiologii POLMICRO  organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (COBJDM) uzyskując od lat pozytywne wyniki.

Współpracujemy z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Korzystamy z doświadczeń Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

Aktualne certyfikaty