Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego dana dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu osobistego.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  a) Rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego
  i aktu urodzenia dziecka lub dokumentu tożsamości dziecka;
  b) Opiekunom lub kuratorom ustanowionym przez sąd, za okazaniem dowodu tożsamości oraz stosownego orzeczenia sądowego (opieka nad małoletnim, ubezwłasnowolnionym itp.).
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie.
 4. Po śmierci pacjenta osobie upoważnionej za życia, osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za okazaniem dowodu osobistego. Osoba bliska wnioskująca o udostępnienie dokumentacji medycznej jest zobowiązana do złożenia oświadczenia stanowiącego o tym, że jest osobą bliską dla zmarłego pacjenta.

Miejscem złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej jest:

 1. Kancelaria Ogólna PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim,
 2. Rejestracja ZPS w Wodzisławiu Śląskim,
 3. Rejestracja ZPS w Rydułtowach, w tym punkt Kancelarii Ogólnej na terenie Szpitala w Rydułtowach,
 4. Dział Nadzoru Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ – Biuro Statystyki Medycznej.

Prawo do dokumentacji medycznej. Tłumaczenie na język migowy.

Druki do pobrania:

QP003 Zał. 1 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

QP-003 Zał. 2 Upoważnienie pacjenta do wydania dokumentacji medycznej

QP-003 Zał. 7 Oświadczenie osoby bliskiej

Zarządzenie w sprawie opłat za ksero dokumentacji medycznej