Darczyńcy

Rok 2018

DAROWIZNY

 1. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie

  162 662,54 zł – na zakup sprzętu medycznego dla PPZOZ.

 2. Fundacja PGE Energia Ciepła z siedzibą w Rybniku

  250 000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

 3. Fundacja „Orlen – Dar Serca” z siedzibą w Warszawie

  100 000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

 4. Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

  66 934,08 zł – na zakup sprzętu medycznego dla PPZOZ.

 5. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

  20 000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

 6. Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach

  10 000,00 zł – na dofinansowanie doposażenia Pracowni Badań Endoskopowych w Szpitalu w Rydułtowach.

 7. Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

  36 686,30 zł – na darowizna leków dla PPZOZ.

DOTACJE

 1. Powiat Wodzisławski

  15 500,00 zł – na remont dachu Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Rydułtowach.

       297 150,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach byłego bloku                                       operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

       83 856,82 zł – na zakup sprzętu do zabiegów histeroskopii na Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpitala w Wodzisławiu                                                   Śląskim.

       200 000,00 zł – na zakup sprzętu medycznego dla PPZOZ.

       200 000,00 zł – na remont Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Rydułtowach.

 1. Urząd Miasta Wodzisław Śląski

  50 000,00 zł – na zakup sprzętu medycznego dla PPZOZ.

 2. Urząd Gminy Gaszowice

  30 000,00 zł – na doposażenie Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Rydułtowach.

 3. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  120 000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach byłego bloku operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.112 750,00 zł – na zakup dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej.

 4. Urząd Miasta Rydułtowy

  50 000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego w Rydułtowach.

 5. Urząd Gminy Jejkowice

  5 000,00 zł – na doposażenie Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Rydułtowach.

 6. Urząd Gminy Lyski

  20 000,00 zł – na doposażenie Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Rydułtowach.