Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Historia Szpitala w Wodzisławiu Śl.

Historia Szpitala w Wodzisławiu Śl.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 2 marca 1972 roku, w oparciu o zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie eksperymentalnego powołania na wytypowanych terenach zespołów opieki zdrowotnej.

Na mocy tej uchwały pod patronatem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – dokonano zespolenia placówek służby zdrowia z terenu miasta Wodzisław Śląski. Nastąpiło zintegrowanie placówek:

  • Szpitala Miejskiego
  • Przychodni Obwodowej
  • oraz stacji Pogotowia Ratunkowego

Do zadań powołanego Zespołu należało prowadzenie wszechstronnej działalności leczniczo – profilaktycznej wykonywanej przez zespoloną strukturę otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej na całym obszarze działania.

W ówczesnym czasie ZOZ dysponował 506 łóżkami szpitalnymi rozmieszczonymi w 13 oddziałach takich jak: wewnętrzne (5), noworodkowy, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, chirurgiczny, neurologiczny, urologiczny, dermatologiczny i zakaźny.

W lipcu 1975 roku, w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego, w rejon działania Zespołu włączono miasto Rydułtowy ze szpitalem liczącym 490 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w następujących oddziałach: wewnętrzne (2), dziecięce (2), chirurgiczne (3), urazowo – ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy.

W roku tym wprowadzono również numerację poszczególnych szpitali i tak:

  • Szpital przy ul. 26 marca, Wodzisław Śląski – Szpital nr 1
  • Szpital przy ul. Wałowej, Wodzisław Śląski – Szpital nr 2
  • Szpital przy ul. Plebiscytowej, Rydułtowy – Szpital nr 3

Przynależność Szpitala Nr 3 do Zespołu trwała do 1980 roku. 1 grudnia 1980 r. zapadła decyzja utworzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.

W 1996 roku na mocy zarządzenia Wojewody katowickiego z dnia 24 grudnia 1996 roku nastąpiło przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

1 czerwca 2012 roku obydwa Szpitale: Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, zostały połączone w jeden Szpital funkcjonujący w dwóch lokalizacjach. Od tej pory placówka nosi nazwę Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

W kolejnych latach tj. 2015-2016 podwójne oddziały funkcjonujące zarówno w Rydułtowach, jak i w Wodzisławiu Śląskim, zostały połączone i przeniesione do jednej lokalizacji. I tak Oddziały: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Ginekologiczno-Położnicze, Neonatologiczne oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostały połączone i przeniesione do Szpitala w Wodzisławiu Śląskim, z kolei Oddziały Pediatryczne i Rehabilitacyjne zostały połączone i zlokalizowane w Szpitalu w Rydułtowach.

Kolejne lata to okres intensywnych prac modernizacyjnych w Szpitalu. W grudniu 2018 roku został oddany do użytku nowoczesny Blok Operacyjny na parterze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Blok składa się z trzech sal operacyjnych, sali wybudzeniowej oraz pomieszczeń dla personelu. Rok później otwarto wyremontowaną kolejną salę operacyjną na IV piętrze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto, sukcesywnie odbywają się prace termomodernizacyjne poszczególnych budynków Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Nasz Szpital regularnie otrzymuje darowizny sprzętu i aparatury medycznej od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także wspierany jest dotacjami z Powiatu Wodzisławskiego.

W latach 2020 – 2021 Szpital funkcjonował w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Decyzją Wojewody Śląskiego w PPZOZ powstał tzw. oddział covidowy, przeznaczony dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Uruchomienie tego odcinka wymagało wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń: musiały powstać śluzy oraz instalacja tlenowa.