Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Historia szpitala w Rydułtowach

Historia szpitala w Rydułtowach

Rozwój miasta oraz górnictwa węgla kamiennego stworzył potrzebę zapewnienia mieszkańcom Rydułtów i okolic opieki lekarskiej. Szpital w Rydułtowach został zbudowany na zlecenie Spółki Brackiej.

Budowę rozpoczęto 1898r. na terenie o powierzchni 6,67ha, zakupionym od Jana Żydka. W pierwszym etapie budowy tj. w latach 1898-1900 powstał budynek starej przychodni, portiernia, administracja oraz budynek oddziału wewnętrznego.

W kolejnych latach wybudowano pawilon główny, gdzie znajdowały się sale operacyjne, oddział zakaźny i „stacja kobiet”. W tym samym czasie powstała także maszynownia, wraz z kotłownią, pralnie, lodownia, czyszczalnia oraz kostnica. W 1911 roku zakończono proces rozbudowy.

W czasie II wojny światowej, szpital został przygotowany do ewakuacji. Chorych zwolniono w pierwszych dniach wojny. Od września 1939 do czerwca 1940 czynne było jedynie ambulatorium.

Szpital został ponownie otwarty w czerwcu 1940 przez niemiecki Zarząd Spółki Brackiej. Lekarzem naczelnym został Engelbert Henning chirurg niemiecki. W styczniu 1945 szpital kolejny raz przygotowano do ewakuacji . Wojna nie oszczędziła szpitala, 4 lutego 1945 blok operacyjny uległ kompletnemu zniszczeniu. Prowizoryczną salę operacyjną urządzono w piwnicy pawilonu głównego.

Od roku 1900 do 1934 funkcję dyrektora szpitala pełnił dr Georg Nepilly, który już w 1917 roku zorganizował pierwszy w Rydułtowach gabinet RTG, a 1933 wprowadził w szpitalu rentgenoskopię. Na początku XX wieku szpital nosił nazwę „KNAPPSCHAFTS-LAZARETH”. W 1921 w czasie III Powstania Śląskiego był szpitalem powstańczym.

Po 1922 szpital nosił nazwę „Lecznica Spółki Brackiej”. Lata 1925-1927 to etap dalszej rozbudowy. Uruchomiono klinikę dentystyczną, powstał oddział eugeniczny, oraz odnowiona została część pawilonu głównego. W latach 1934-1939 funkcję dyrektora sprawował dr Wiktor Zając. Prace pielęgniarskie w szpitalu wykonywały między innymi siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M. Panny.

W II połowie lat 30-tych w szpitalu czynne były oddziały: oddział męski, stacja kobiet, oddział zakaźny, oddział wenerycznie chorych. Oddział męski oraz stacja kobiet miały charakter ogólny, leczono tam schorzenia wewnętrzne, chirurgiczne, a także dzieci. Po II wojnie światowej Dekretem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1946 Kasa Chorych Spółki Brackiej uległa likwidacji .

Mimo całkowitego zajęcia szpitala przez wojska radzieckie szpital, choć warunki pracy były bardzo trudne, nadal prowadził swoją działalność. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 roku Rydułtowy otrzymały status miejski. Administracyjnie szpital podlegał do 1950 r. Ubezpieczalni Społecznej. Po 1950 powstały wydziały zdrowia przy Prezydiach Powiatowych Rad Narodowych, najpierw w Rybniku, a w 1954 r. w Wodzisławiu Śląskim.

W okresie 1945-1955 zmienił się profil szpitala z ogólnego na placówkę z podziałem na oddziały specjalistyczne. Tak więc w 1960 funkcjonowało już 10 oddziałów specjalistycznych: 3 chirurgiczne, 2 wewnętrzne, 2 zakaźne, 1 noworodkowy, 1 urazowo-ortopedyczny, 1 ginekologiczno-położniczy. W 1961 roku otwarto stację krwiodawstwa, a 1968r. oddano Oddział Laryngologiczny.

W 1968r. oddano także do użytku budynek oddziału dziecięcego, a w 1970 budynek laboratorium, oraz aptekę szpitalną . Uruchomiono również Oddział Chirurgii Onkologicznej. W 1973 roku powstały Zespoły Opieki Zdrowotnej. Szpital do 1975 roku administracyjnie podlegał ZOZ w Rybniku, a następnie w wyniku zmian administracyjnych ZOZ w Wodzisławiu Śl. W 1985 r. Uruchomiono Pracownię Gastroskopową i Poradnię Gastrologiczną. Pracownia USG powstała w 1986r. W 1987 szpital otrzymał dar od papieża Jana Pawła II w postaci gastroduometru. Nowy wybudowany pawilon Zakładu Anatomi Patologicznej oddano do użytku 31 grudnia 1987r.

W latach 1990-1998 dokonano szeregu inwestycji i remontów polegających miedzy innymi na gruntownym remoncie pawilonu głównego szpitala oraz zakupienie nowoczesnej aparatury diagnostyczno-terapeutycznej. W celu dostosowania się do tworzącego się rynku usług medycznych zmianom uległa także struktura organizacyjna szpitala. Dnia 31 grudnia 1998r. weszła w życia reforma systemu opieki zdrowotnej.

Szpital uzyskał samodzielność i osobowość prawną stał się niezależnym podmiotem, dla którego organem założycielskim jest Powiat Wodzisławski. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia Szpital i cały ZOZ dostosowuje świadczone przez siebie usługi medyczne tak, aby nie odstępować ich rodzajem i jakością od innych wiodących jednostek opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym.