Dotacje z Unii Europejskiej

Wodzisław Śląski

Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia

2

Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE

2

Dotacja w sprawie wymiany ambulansu pogotowia ratunkowego – Wodzisław Śląski

3

Zakup Sprzętu na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Wodzisław Śląski

4

Rydułtowy

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej – Rydułtowy

6

Wymiana ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – Rydułtowy

7

Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej – Rydułtowy i Wodzisław Śl.

8

Przetłumacz »