Dotacje z Unii Europejskiej

Wodzisław Śląski

Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia

2

Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE

2

Dotacja w sprawie wymiany ambulansu pogotowia ratunkowego – Wodzisław Śląski

3

Zakup Sprzętu na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Wodzisław Śląski

4

Rydułtowy

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej – Rydułtowy

6

Wymiana ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – Rydułtowy

7

Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej – Rydułtowy i Wodzisław Śl.

8