Dyrekcja

Dyrektor Naczelny

Dorota Kowalska

tel. +48 32 45 91 825

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Janusz Tkocz

tel. +48 32 45 91 809

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Krystyna Ochot

tel. +48 32 45 91 827

Z-ca Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala

mgr Wojciech Olszówka

tel. +48 32 45 91 814

 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

mgr Beata Brzezinka

tel. +48 32 45 92 473

Główna księgowa

mgr Michalina Piechaczek

tel. +48 32 45 91 812