Dyrekcja

Dyrektor Naczelny

mgr Krzysztof Kowalik

tel. +48 32 45 91 825

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Sławomir Święchowicz

tel. +48 32 45 91 809

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

dr inż. Anita Wardzyk-Kulińska

tel. +48 32 45 91 825

Naczelna Pielęgniarka Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

mgr Beata Brzezinka

tel. +48 32 45 92 473

Główna księgowa

mgr Michalina Piechaczek

tel. +48 32 45 91 812