Laboratorium Mikrobiologiczne

Pracownia Mikrobiologiczna mieści sie w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzislawiu Śl. na III pietrze.

Laboratorium pracuje w systemie jednozmianowym od poniedzialku do piatku w godzinach od 7 do 17:00 z zapewnieniem ciagłości pracy w dni wolne od pracy oraz niedziele i świeta.

Materiały do badań przyjmowane sa codziennie od poniedzialku do piatku w godzinach od 7:30 do 16:30. odbiór wyników od 11:00 do 17:00 – bezpośrednio w Pracowni Mikrobiologicznej – budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych, III piętro.

TELEFON KONTAKTOWY: 32 45 91 792

 

Wyposażenie

 • Mikroskopy: Jenamed 2, Olympus CX 31, PZO Warszawa
 • Komputery
 • Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Micro Scan-4 firmy Siemens
 • Aparat do hodowli płynów ustrojowych BacT/ALERT 3D firmy BioMerieux
 • Turbidymetr
 • autoklawy do brudnej i czystej sterylizacji
 • Wyjaławiacz elektryczny do suchej sterylizacji
 • Lodówki
 • Cieplarki
 • Destylarka
 • Wirówka laboratoryjna WE – 2
 • Palniki gazowe
 • Kuchenka gazowa
 • Łaźnia wodna
 • Waga laboratoryjna
 • Pipety automatyczne
 • Lampy bakteriobójcze
 • Genbag ANAER

 

Zakres badań

Pracownia Mikrobiologiczna wykonuje szeroki zakres badań:

 1. Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów z z górnych dróg oddechowych tj.:
  • wymazy z gardła,
  • wymazy z migdałków, łuków podniebiennych,
  • wymazy z jamy ustnej,
  • wymazy z nosa, zatok,
 2. Diagnostyka materiałów z dolnych dróg oddechowych, tj.:
  • posiew plwociny,
  • posiew popłuczyn oskrzelowo- pęcherzykowych,
 3. Diagnostyka mikrobiologiczna wymazów z ucha
 4. Diagnostyka mikrobiologiczna wymazów z oka,
 5. Diagnostyka mikrobiologiczna płynów ustrojowych, tj.:
  • posiew krwi,
  • posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
  • posiew płynu stawowego,
  • posiew płynu z jamy opłucnowej i otrzewnej,
 6. Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów z dróg moczowo-płciowych, tj. mocz, pochwa, szyjka macicy, cewka moczowa, nasienie,
 7. Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów ropnych, tj.:
  • wymaz z rany,
  • wymaz z owrzodzenia,
  • wymaz z odleżyny,
  • wymaz ze zmian skórnych, czyraków
 8. Diagnostyka mikrobiologiczna schorzeń jelitowych:
  • posiew kału w kierunku bakterii patogennych, tj. : Salmonella., Shigella, Yersinia, EPEC, EHEC, pozostałe Enterobacteriacae
  • badania parazytologiczne kału, tj. wykrywanie jaj, cyst pasożytów
  • badanie wirusologiczne kału: wykrywanie rotawirusów i adenowirusów
  • badanie mykologiczne kału: wykrywanie grzybów drożdżopodobnych
 9. Kontrola biologiczna procesów sterylizacji
 10. Kontrola czystości mikrobiologicznej środowiska i przedmiotów w placówkach służby zdrowia

 

Diagnostyka mikrobiologiczna

Diagnostyka mikrobiologiczna materiałów biologicznych obejmuje:

 1. Posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych:
  • pałeczek Gram (-) z rodziny Enterobacteriacae do gatunku
  • pałeczek Gram (-) niefermentujących do gatunku
  • różnicowanie i identyfikacja gronkowców
  • identyfikacja paciorkowców, pneumokoków, enterokoków
  • identyfikacja pałeczek z rodzaju Haemophilus spp.
  • identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i dwoinek rzeżączki
 2. Hodowla i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów
 3. Hodowla w kierunku beztlenowców, określenie ich obecności w materiale i hodowli, identyfikacja do gatunku
 4. Hodowla drobnoustrojów w płynach ustrojowych przy wykorzystaniu analizatora BacT/Alert 3D firmy bioMerieux.
 5. Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów, metoda dyfuzyjno- krążkowa, metoda automatyczna przy użyciu analizatora ,mikrobiologicznego MicroScan firmy Siemens, określanie minimalnych stężeń hamujących MIC za pomocą E-testów, wykrywanie mechanizmów oporności jak:
  • obecność ESBL u pał. Gram (-),
  • obecność MBL u pał. Gram (-),
  • obecność KPC u pał. Gram (-),
  • MRSA,  MRCNS, VRSA i MLSB u gronkowców
  • oporność enterokoków na wysokie stężenia aminoglikozydów i glikopeptydy – HLAR, VRE
 6. Odczyny serologiczne, lateksowe, szkiełkowe, ELISA.
 7. Mikrobiologia środowiska szpitalnego:
  • biologiczna kontrola procesów sterylizacji
  • badanie stanu higieny środowiska szpitalnego
  • kontrola jałowości materiałów, płynów

Certyfikaty

Pracownia Mikrobiologiczna uczestniczy w Ogólnopolskim  Sprawdzianie Wiarygodności Badań  w Mikrobiologii POLMICRO  organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (COBJDM) uzyskując od lat pozytywne wyniki.

Współpracujemy z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Korzystamy z doświadczeń Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

Przetłumacz »