Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godz. od 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego przez 3 zespoły lekarsko – pielęgniarskie.

Gabinety lekarskie w Wodzisławiu Śl. mieszczą się w dawnym budynku Oddziału Neurologii.

Dane kontaktowe:
Ambulatorium Ogólne:
ul. 26 Marca 51, 44 – 300 Wodzisław Śl.
Rejestracja (32) 4591 823
Gabinet zabiegowy tel. (32) 4591 864
Fax. tel. (32) 4591 777

Gabinety lekarskie w Rydułtowach mieszczą się na piętrze w budynku Laboratorium (wejście od strony Pracowni Endoskopii) przy ul. Plebiscytowej 47.

Dane kontaktowe:
Ambulatorium Ogólne:
ul. Plebiscytowa 47, 44-283 Rydułtowy
Rejestracja tel. (32) 4592 407
Gabinet zabiegowy tel. (32) 4592 546