Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ

Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby "Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia".

Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Wartość całkowita projektu 2 612 234,64 PLN w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 211 512,69 PLN (wartość kosztów kwalifikowanych 2 601 779,64 PLN)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowej informatyzacji obejmującej cały PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego, zapewniającego bieżący przepływ danych pomiędzy wszystkimi jednostkami (medycznymi i administracyjnymi) funkcjonującymi w ramach PPZOZ. System informatyczny o znacznie wyższej funkcjonalności od obecnie eksploatowanego, dostęp do nowych aplikacji oraz uzupełnienie niedoborów sprzętowych zagwarantuje uruchomienie pełnego przepływu danych administracyjnych i medycznych ważnych w procesie zarządzania jednostką oraz w pracy z pacjentem. Łącznie zostało wdrożonych 9 aplikacji. Ponadto realizacja przedsięwzięcia pozwoliła stworzyć warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie czyli wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W ramach zadań projektowych przewidziano również przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi kompleksowego systemu zarządczego.

Główne zadania do zrealizowania w ramach projektu:

 1. Kompleksowa modernizacja infrastruktury aktywnej sieci komputerowej:
  • budowa sieci bezprzewodowej,
  • przebudowa infrastruktury serwerowej.
 2. Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania szpitalem wraz ze szkoleniami personelu.
 3. Zakup baz danych
 4. Wdrożenie szpitalnego portalu informacyjnego obejmującego 4 usługi elektroniczne:
  • e-rejestracja,
  • e-kontrahent,
  • system kolejkowy,
  • serwis internetowy.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytetu 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Projekt zostanie sfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% ze środków PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej http://rpo2007-2013.slaskie.pl/