Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego

Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby "Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE".

Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Wartość całkowita projektu 6 147 863,94 PLN w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 225 684,34 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowego programu termomodernizacyjnego, uwzględniającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja dotyczy sześciokondygnacyjnego budynku głównego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim, którego powierzchnia zabudowy wynosi 2544 m², a kubatura ok. 35600 m³. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Główne zadania w ramach rzeczowej realizacji Projektu to: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymiana izolacji poziomych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., w tym wykonanie układu pompowego, zainstalowanie zaworów z głowicami termostatycznymi przy grzejnikach, instalacja zaworów regulacyjnych podpionowych oraz instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytetu 5. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Projekt będzie finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% ze środków PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej rpo2007-2013.slaskie.pl