Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Zakup Sprzętu na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Wodzisław Śląski

Zakup Sprzętu na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Wodzisław Śląski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby "Zapewnienie efektywnego działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Wodzisławiu Śl. poprzez zakup sprzętu medycznego dostosowujący do obowiązujących wymogów prawnych".

Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Wartość całkowita projektu 867 838,53 PLN. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 681 637,55 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mającego na celu dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych neutralizując ryzyko istotnego obniżenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres projektu obejmuje zakup takiego sprzętu medycznego jak: ssak elektryczny (1szt.), aparat do znieczulenia (1szt.), aparat USG (1szt.), respirator (1szt.),stacja centralnego nadzoru (1szt.),monitory trzyłóżkowe (5szt.), walizka do trudnej intubacji (1szt.), pompy infuzyjne (5szt.), stymulator nerwów (1szt.), wózek do reanimacji (1szt.), videolaryngoskop (1szt.), drukarka medyczna do aparatu USG (1szt.), przewoźny aparat RTG (1szt.)

Dzięki doposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprzęt medyczny możliwe jest dalsze ratowanie i podtrzymywanie życia pacjentów w najcięższych stanach zdrowia, bez konieczności dowożenia pacjentów do szpitali położonych w miastach sąsiednich.

Celem bezpośrednim projektu jest „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez doposażenie sprzętowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Wodzisławiu Śląskim”. Cel ten jest spójny z celem Priorytetu IX – Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 RPO WSL, który brzmi: „wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego”.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% ze środków ZOZ -u w Wodzisławiu Śl.