Historia Szpitala w Wodzisławiu Śl.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 2 marca 1972 roku, w oparciu o zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie eksperymentalnego powołania na wytypowanych terenach zespołów opieki zdrowotnej. Na mocy tej uchwały pod patronatem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – dokonano zespolenia placówek służby zdrowia z terenu miasta Wodzisław Śląski. Nastąpiło zintegrowanie placówek:

  • Szpitala Miejskiego
  • Przychodni Obwodowej
  • oraz stacji Pogotowia Ratunkowego

Do zadań powołanego Zespołu należało prowadzenie wszechstronnej działalności leczniczo – profilaktycznej wykonywanej przez zespoloną strukturę otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej na całym obszarze działania.

W ówczesnym czasie ZOZ dysponował 506 łóżkami szpitalnymi rozmieszczonymi w 13 oddziałach takich jak: wewnętrzne (5), noworodkowy, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, chirurgiczny, neurologiczny, urologiczny, dermatologiczny i zakaźny.

W lipcu 1975 roku, w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego, w rejon działania Zespołu włączono miasto Rydułtowy ze szpitalem liczącym 490 łóżek szpitalnych rozmieszczonych w następujących oddziałach: wewnętrzne (2), dziecięce (2), chirurgiczne (3), urazowo – ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy.

W roku tym wprowadzono również numerację poszczególnych szpitali i tak:

  • Szpital przy ul. 26 marca, Wodzisław Śląski – Szpital nr 1
  • Szpital przy ul. Wałowej, Wodzisław Śląski – Szpital nr 2
  • Szpital przy ul. Plebiscytowej, Rydułtowy – Szpital nr 3

Przynależność Szpitala Nr 3 do Zespołu trwała do 1980 roku. 1 grudnia 1980 r. zapadła decyzja utworzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.

W 1996 roku na mocy zarządzenia Wojewody katowickiego z dnia 24 grudnia 1996 roku nastąpiło przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Przetłumacz »