Numery telefonów

Wodzisław Śląski

Numery ogólne


Centrala 324591800
Kancelaria ogólna 324591848
Fax 324591777
Izba Przyjęć 324591816
Dyrektor Naczelny, Sekretariat 324591825
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa 324591825
Zastępca Dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych 324591825
Główna Księgowa 324591812
Naczelna Pielęgniarka 324591811
Zamówienia Publiczne 324591838, 324591837
Dział Zaopatrzenia 324591831
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością 324591820
Sekcja finansowo – księgowa 324591824
Sekcja inwentaryzacji 324591836
Sekcja kosztów 324591803
Kasa 324591818
Dział Kadr 324591810, 324591840
Dział Płac 324591845
Dział Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ 324591829
Radca Prawny 324591826
Sekcja statystyki medycznej 324591807
Apteka Zakładowa 324591876
Dział Techniczny 324591700
Sekcja warsztatowa 324591710
Magazyn Gospodarczy 324591844
Pracownik socjalny 324591849
Informatyk 324591715
Specjalista ds. zakażeń szpitalnych 324591821
Dział Żywienia 324591832
Magazyn Żywienia 324591843
Dział Organizacyjno-Prawny 324591839
Inspektor BHP 324591828
Depozyt ubrań 324591841, 324591841
Sterylizacja 324591877
Inspektor ds. obronnych i rezerw/Biblioteka 324591847

 


Oddziały

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator 3245-91-990
Lekarze – Anestezjologia 3245-91-991
Lekarze – Oddział 3245-91-993
Oddziałowa 3245-91-992
Sekretarka medyczna 3245-91-992
Pielęgniarki 3245-91-995

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator 3245-91-980
Lekarze 3245-91-983
Oddziałowa 3245-91-986
Sekretarka medyczna 3245-91-982
Pielęgniarki (strona męska) 3245-91-984
Pielęgniarki (strona żeńska) 3245-91-985

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator 3245-91-950
Lekarze 3245-91-951
Oddziałowa 3245-91-952
Sekretarka medyczna 3245-91-955
Pielęgniarki 3245-91-954

Oddział Chorób Wewnętrznych

Ordynator 3245-91-850
Oddziałowa 3245-91-852
Lekarze strona A 3245-91-853
Lekarze strona B 3245-91-858
Pielęgniarki strona A 3245-91-854
Pielęgniarki strona B 3245-91-855
Sekretarka medyczna 3245-91-857

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator 3245-91-960
Lekarze 3245-91-963
Oddziałowa 3245-91-962
Sekretarka medyczna 3245-91-965
Patologia ciąży 3245-91-964
Trakt porodowy 3245-91-961

Oddział Neonatologiczny

Ordynator 3245-91-970
Oddziałowa 3245-91-972
Położne 3245-91-974
Sekretarka medyczna 3245-91-972

Oddział Neurologiczny

Ordynator 3245-91-880
Lekarze 3245-91-883
Oddziałowa 3245-91-882
Pielęgniarki 3245-91-884
Sekretarka medyczna 3245-91-882

Poradnie

Rejestracja do poradni – Wodzisław Śląski od godz. 08:00
3245-91-747
3245-91-791

Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej: 3245-91-748

Poradnia Chorób Zakaźnych: 3245-91-793

Poradnia Dermatologiczna: 3245-91-763

Poradnia Ginekologiczna: 3245-91-768

Poradnia Kardiologiczna: 3245-91-782

Poradnia Neurologiczna dla dzieci: 3245-91-788

Poradnia Preluksacyjna: 3245-91-747

Poradnia Urologiczna: 3245-91-769

Pracownie

Pracownia EEG: 3245-91-878

Pracownia EKG: 3245-91-879

Pracownia Endoskopii: 3245-91-919

Pracownia RTG Szpital nr 1: 3245-91-860

Pracownia RTG ZPS: 3245-91-794

Pracownia USG ( I pietro): 3245-91-861

Pracownia USG ( parter): 3245-91-874

Rydułtowy

Numery ogólne

Dział Techniczny Rydułtowy 324592426
Inspektor BHP Rydułtowy 324592442
Kasa Rydułtowy 324592408
Dział Informatyki Rydułtowy 324592508

Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Piętro I

Ordynator 3245-92-423
Lekarze dyżurka 3245-92-463
Sekretariat 3245-92-575

32 45-92-575

32 45-92-554

Pielęgniarki dyżurka 3245-92-522

Piętro II

Ordynator 3245-92-479
Dyżurka lekarska 3245-92-416
Sekretariat 3245-92-412
Dyżurka pielęgniarek 3245-92-447

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Dyżurka lekarska-Izba Przyjęć na oddziały wewnętrzne 3245-92-470
Rejestracja na oddziały wewnętrzne 3245-92-493
Lekarze dyżurka 3245-92-460
Pielęgniarka Oddziałowa 3245-92-424
Pielęgniarki dyżurka 3245-92-446

Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Patologii Noworodka

Ordynator – dzieci starsze 3245-92-433
Lekarze – dzieci małe 3245-92-432
Lekarze – dzieci starsze 3245-92-431
Oddziałowa – dzieci małe 3245-92-414
Sekretarka Medyczna 3245-92-517
Pielęgniarki – dzieci małe 3245-92-418
Pielęgniarki – dzieci starsze 3245-92-417
Izba przyjęć 3245-92-434

Oddział Rehabilitacyjny

Lekarze 3245-92-509
Oddziałowa i sekretariat 3245-92-461
Pielęgniarki i gabinet zabiegowy 3245-92-420
Sala gimn. przy oddz. Rehabilit. 3245-92-466
Gabinet fizykoterapii 3245-92-494
Gabinet kinezyterapii 3245-92-506

Poradnie

Medycyna pracy: 324592515

Poradnia chirurgii ogólnej: 324592526

Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej: 324592535

Poradnia Gastrologiczna: 324592543

Poradnia Geriatryczna: 324592526

Poradnia Ginekologiczna: 324592541

Poradnia Kardiologiczna: 324592526

Poradnia Okulistyczna: 324592535

Poradnia Onkologiczna: 324592535

Poradnia Preluksacyjna: 324592535

Poradnia Proktologiczna: 324592526

Poradnia Urologiczna: 324592526

Rejestracja do poradni – Rydułtowy
Rejestracja 08:00-18:00
324592526 lub 324592535

Pracownie

Laboratorium Diagnostyczne: 324592436

Pracownia Gastroskopii i Endoskopii: 324592543

Pracownia RTG
Pracownia Rtg Nr 1: 324592445
Pracownia Rtg Nr 2: 324592425

Pracownia USG: 324592425

Przetłumacz »